Kühn & Borg Data has been sold to Plan24x7 ApS at the end of 2009. Existing customers can of course still get support. Refer to Plan24x7's web site for contact information.
Kühn & Borg Data er solgt til Plan24x7 ApS i slutningen af 2009. Eksisterende kunder kan naturligvis stadig fċ support. Se Plan24x7's web site for kontaktinformation.